Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Frukostklubben Danderyd 7 december

2017-12-07 13:41

Ett 40-tal deltagare samlades den 7 december för årets sista Frukostklubb på Djursholms slott. Vid frukosten fick deltagarna lyssna till Lars Gunnarsson från företaget Ekomiljö och mark, som blev utsett till Årets företag 2017. Vidare presenterade Håkan Larsson och Helena Ekman om- och tillbyggnaden av Mörby centrum.