Näringsliv och arbete

startsidebild söka jobb
På de här sidorna finns platsannonser för dig som vill söka arbete i Danderyd, och information för dig som vill bli eller redan är företagare i kommunen.

Danderyds kommun erbjuder ett gott näringslivsklimat med ett strategiskt läge i länet, bra kommunikationer tillgänglig näringslivsservice, nätverksträffar och regionalt samarbete avseende infrastruktur och kommunikationer. Kommunen har ett näringsliv med över 19 000 arbetstillfällen, varav hälften inom offentligt finansierad verksamhet.

2018-05-29
Det lokala företagsklimatet får precis som tidigare år ett högt betyg av kommunens företagare i den årliga undersöknin...
2018-05-29
Ett 60-tal personer tog del av intressanta presentationer av den nya tennisakademin Good to Great och en rapport om det ...
2018-05-29
Den 3 maj var det premiär för kommunens nyföretagarlunch. Vid lunchen träffade nyblivna företagare kommunens politiker, ...
2018-05-15
I undersökningen Nöjd-kund-index (NKI) har företag i Danderyd svarat på frågor om kommunens service inom sex myndighetso...