Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Val

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Nästa val till riksdag, kommun och landsting är den 9 september 2018. I Danderyds kommun är det valnämnden som ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Har du frågor gällande valet kan du kontakta kommunkansliet eller valmyndigheten.

Länkar till Valmyndigheten.se

Om val till riksdag, kommun och landsting

Att rösta med bud

Brevrösta från utlandet

Hjälp vid röstning

Valdeltagande i Danderyd 2014

Europaparlamentsvalet, som är vart femte år, hölls den 25 maj 2014. Valdeltagandet bland de röstberättigade i riket var 51,7 procent och i Danderyds kommun 69 procent. Danderyds kommun hade därmed det högsta valdeltagandet i EP-valet i Sverige. På tio år har valdeltagandet ökat med 10 procentenheter. År 2004 var valdeltagandet 59 procent och år 2009 var valdeltagandet 64,5 procent.

I valet till kommunfullmäktige, deltog 89.21 procent av Danderydsborna den 14 september 2014. Valdeltagandet ökade marginellt  från valet 2010, men valdeltagande var högst  i Stockholms län och endast tre kommuner i Sverige hade högre valdeltagande.

I valet till riksdagen gick 90,89 procent av Danderydsborna till valurnorna 2014. I detta val blev det också en marginell ökning i jämförelse med föregående val och högst valdeltagande i Stockholms län.

I valet till landstingsfullmäktige deltog 88,91 procent av de röstberättigade Danderydsborna i jämförelse med 2010 då 88,83 procent deltog. Även i detta valet blev det en liten marginell ökning. I Nordost, som är den landstingsvalkerts som Danderyd tillhör, hade Danderyd högst valdeltagande.