Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Danderyds kommun satsar för att vara en attraktiv arbetsgivare

2017-05-19 10:00

Utöver den ordinarie löneöversynen har Danderyds kommun konsekvent satsat på att höja lönerna under de senaste tre åren, och 2017 höjs insatsen ytterligare. De extra löneökningarna gäller framför allt bristyrken där det är svårt att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Konkurrensen om arbetskraft blir allt tuffare och Danderyds kommun vill befästa sin ställning som attraktiv arbetsgivare genom flera insatser där lönen självklart är en viktig del:

– Vi har satsat på att höja lönerna för förskollärare, lärare, fritidspedagoger, socialsekreterare, biståndshandläggare och nyckelpersoner inom de tekniska förvaltningarna, säger personalchef Ylva Forsberg.

Förskollärare i Danderyds kommun fick i snitt 1 400 kronor mer i månaden under 2015-16 och för lärare i årskurs 7-9 har lönen ökat med i snitt 2 000 kronor i månaden. Under 2017 görs också en större satsning på skolledare där månadslönen höjs med ca 3 000 kronor parallellt med ett ökat fokus på kompetensutveckling och ledarskapsutbildning.

I jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län är lönesatsningen betydande och gör att Danderyd klättrar till den övre delen i lönestatistiken:

– Vi har en uttalad ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och ligga väl till vad gäller löner, säger kommundirektör Åsa Heribertsson. Inom flera av våra yrkesgrupper är vi redan där och när det gäller våra skolledare kommer deras löner att vara bland de bästa efter 2017 års löneöversyn.

För mer information
Kontakta Ylva Forsberg, personalchef, telefon 08-568 910 33.

Pressmeddelande