Kommunledningskontoret

Kontaktinformation

Kommunledningskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret leds av kommundirektören och bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt förbereda ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Vidare stödjer kontoret de verksamheter som bedrivs inom kommunen.

Avdelningar och ansvarig

Kommundirektör

Åsa Heribertson

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Björn Wallgren, ekonomichef

Digitalisering och utveckling

Elisabeth Hammerman, digitaliseringschef

Kansli

Johan Lindberg, kanslichef

Kommunikation

Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef

Plan och exploatering

David Grind, exploateringschef

Personal

Åsa Anthony, HR-chef

Kommunledningskontorets övriga ansvariga

Chef sekretariat och arkiv, Elisabeth Jarborn

Näringslivsstrateg, Marcus Nybom

Planeringschef, Annika Alm 

Säkerhetschef, Johan Nordenmark,

Kontakt

Postadress: Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm.

Besöksadress: Djursholms slott, Banérvägen 6

Tel: 08-568 910 00

Fax: 08-568 910 01

Förvaltningar

Varje nämnd har en egen förvaltning med tjänstemän som förbereder nämndens ärenden och sköter den dagliga verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har en gemensam förvaltning.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen