Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Grankulla Stad - vänort till Danderyds kommun

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Grankulla Stad är en av Helsingsforsregionens fyra kommuner och har sedan strax efter andra världskriget varit vänort med Danderyd.

Grankulla ligger 1,5 mil väster om Helsingfors och grundades 1906 samt blev stad 1972. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö. Sedan 2011 bor drygt 8800 personer i staden, varav 58 procent är finskspråkiga och 38 procent svenskspråkiga.

Vänortsverksamheten har till syfte att befrämja samarbete genom återkommande kontakter för kultur- och erfarenhetsutbyte. Senaste vänortsutbytet var i september 2011 då representanter från Grankulla Stad besökte Danderyd för erfarenhetsutbyte kring bland annat kommunernas äldreomsorg.

Grankulla stad