Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Kartor och ritningar

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

I miljö- och stadsbyggnadskontorets kart- och ritningsarkiv finns handlingar för nästan alla planer och byggnader i Danderyds kommun.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret för att beställa kopior på de handlingar som du är intresserad av.

Kartor

Kart- och mätavdelningen på miljö- och stadsbyggnadskontoret ansvarar för kartframställningen inom Danderyds kommun och ser till att kommunens geografiska databas hålls uppdaterad. Via deras hemsida finns en databas med historiska kartor fritt tillgängligt för allmänhet och forskare.

Historiska kartor - Danderyd

Ritningar

I kommunens digitala ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i kommunen. Saknar du ritningar på ditt hus kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Ritningsarkivet

Typer av ritningar som finns i arkivet:

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning