Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Ta del av information i kommunarkivet

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunarkivet slutförvarar arkiverade handlingar från kommunens myndigheter och verksamheter. Arkiverade handlingar är alltid allmänna handlingar och i enlighet med Tryckfrihetsförordningen (1949:105) har du rätt att ta del av dessa genom att inkomma med en förfrågan till kommunarkivet.

Du har alltid rätt att vara anonym när du gör din förfrågan. Du kan välja om du vill beställa fram handlingar gratis för att läsa eller forska på plats. Du kan också beställa kopior av handlingar mot en mindre avgift.

I kommunarkivet finns handlingar som kan omfattas av sekretess. Denna gäller i högst sjuttio år om inget annat anges. Vid begäran om sekretessbelagt material kan vi behöva ställa frågor om dig för att kunna göra en rättvis sekretess- och menprövning. Vi lämnar inte ut sekretessmaterial till vem som helst. Gör därför helst förfrågan personligen om du söker material som rör dig själv.