Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Öppna data på danderyd.se

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Öppna data är i korthet information från offentlig organisation som gjorts tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, skapa tjänster och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

Vad som är Öppna data regleras i PSI- (Public Sector Information) och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Sverige införde 2010 lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen syftar till att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

Jämföra kommuner

På Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) webbplats finns tjänsten Öppna jämförelser. Tjänsten hjälper dig att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika kommunala verksamheter.

Öppna jämförelser

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada

 
Kontaktperson för mer information

Agneta Sjöberg, kvalitetschef Danderyds kommun

Telefon: 08-568 910 08