Kvalitetsutveckling omsorg och socialt stöd

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
Telefon: 08-568 910 00
Fax: 08-568 911 04

Besöksadress: Mörby centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen)

Socialkontorets mål är att hålla en god kvalitet på verksamheten inom socialkontoret i Danderyds kommun. Därför är socialkontoret angeläget om att få ta del av dina förslag och synpunkter som rör de verksamheter som vi ansvarar för.

Jämförelser och utvärderingar

Socialkontoret ansvarar för:

  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Du kan lämna dina förslag och synpunkter direkt till enhetschefen på den verksamhet som berörs.

Du kan också lämna dina förslag eller synpunkter till Socialkontoret på följande sätt

  • Genom att e-posta dina förslag och synpunkter till socialkontorets kvalitetsutvecklare.  
    Du kan vara anonym, men tänk då på att vi inte kan kontakta dig.
    Ange mejladress om du vill ha svar på ditt ärende.
  • Genom att ringa socialkontoret och lämna dina synpunkter och förslag till en handläggare.
  • Om du har synpunkter på eller är missnöjd med ett beslut som du har fått ska du vända dig till din socialsekreterare eller biståndshandläggare.