Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Kommungemensam kvalitetsutveckling

Här kan du läsa dokument kring kvalitetsutveckling som berör hela Danderyds kommun.

Kvalitetsutveckling i Danderyds kommun

SCB:s medborgarundersökningar
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2017
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2017 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2017 diagram tabell
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2016
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2016 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2015
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2015 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2014
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2014 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2013
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2013 rapportbilaga
SKL:s resultatrapporter
Kommunens kvalitet i korthet 2017
Kommunens kvalitet i korthet 2015
Kommunens kvalitet i korthet 2014
Kommunens kvalitet i korthet 2013
Kommunens kvalitet i korthet 2012