Vårvandring till platserna för de gamla kallbadhusen i Stocksund

Datum och tid: 2019-05-16 kl. 18:00

Samling vid Hamnkrogen, Stocksunds hamn. Förfriskningar vid sista anhalten.

Arrangör:  Sällskapet Amorina