Välkommen till Föreningsnätverk för integration i Danderyd

Datum och tid: 2018-04-19 kl. 17:00 – 20:00
Arrangör: Volontärverksamheten för integration, Danderyds Kommun

Ett forum där föreningar som vill verka för ett mer inkluderande föreningsliv träffas för att dela med sig av erfarenheter och hittar samverkansmöjligheter.


Lokal: Tranholmen, Mörby Centrum plan 6 (glashiss 13)

Anmälan till Volontärsamordare för integration senast den 16 april

e-post:

Läs mer

Karta