Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Välkommen till Föreningsnätverk för integration i Danderyd

Datum och tid: 2018-04-19 kl. 17:00 – 20:00
Arrangör: Volontärverksamheten för integration, Danderyds Kommun

Ett forum där föreningar som vill verka för ett mer inkluderande föreningsliv träffas för att dela med sig av erfarenheter och hittar samverkansmöjligheter.


Lokal: Tranholmen, Mörby Centrum plan 6 (glashiss 13)

Anmälan till Volontärsamordare för integration senast den 16 april

e-post:

Läs mer

Karta