Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Monotypi och monoprint

Datum och tid: 2018-02-17 kl. 10:00 – 15:00

Workshop med konst i ett exemplar med spännande resultat.

Oömma kläder. Ledare Marie-Louise Zeisig. 

Anmälan senast 9/2 til . pris: 1200:-. Material och lätt lunch ingår. 

Plats: Danderyds konsthall, Ösby.