Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Ett jävla solsken. En Biografi om Ester Blenda Nordström. 2017 års Augustpris för bästa fackbok

Datum och tid: 2018-04-16 kl. 19:30
Arrangör: Djursholmsbibliotekets vänner

Fatima Bremmer berättar om sin bok, om Ester Blenda Nordström, norm-och banbrytande journalist som wallraffade långt innan begreppet var uppfunnet.

Nordström var beundrad av sin samtid just för att hon trotsade många av de normer som begränsade kvinnors liv i början av 1900-talet. Fatima Bremmer ska berätta om sin biografi som handlar om denna modiga journalist och vad det var som senare fick henne att tappa modet. Med hjälp av brevsamlingar, dagböcker och annan forskning har Fatima Bremmer, författare och journalist, har lyckats porträttera en av det tidiga 1900-talets mest fascinerande svenska kvinnor.

Medlemmar kan hämta biljetter på biblioteket fr.o.m. lördagen den 7 april kl. 11.

Biljetter för icke medlemmar kan hämtas fr.o.m. onsdagen den 11 april och betalas på kulturkvällen.

Karta