Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Lunchmusik med soppa

Datum och tid: 2018-02-20 kl. 12:00
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd

Karin Skoog, sopran, Anders Ölund, orgel/piano.

Slut ca 12.30 därefter soppa i Församlingens hus 50:-.

Karta