Litteraturseminarium om Homeros Odysseén och Eyvind Johnsons Strändernas svall.

Datum och tid: 2019-02-16 kl. 15:00

Samtal under ledning av Monica Setterwall Wranne, fil. dr. doktor i litteraturvetenskap.

Anmälan senast 31/1 till eller på biblioteket. Pris 200 kr. Betalas kontant på seminariedagen. På Djursholms bibliotek.

Karta

Djursholms bibliotek