Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Lärarförbundets konstsamling

Datum och tid: 2018-02-20 kl. 18:30
Arrangör: Konstens Vänner i Djursholm

Anne Banér, fil. dr i konstvetenskap, berättar om Lärarstiftelsens omfattande konstsamling, med bland annat verk av Carl Larsson och Elsa Beskow.

Plats: Djursholms Bibliotek, Vendevägen 7, Djursholm

Kostnad: 100 kr för medlem, 120 kr icke medlem. Inkluderar föredrag och ett glas vin med tilltugg.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig mellan 5 – 12 februari till

Karta