Anslag/bevis: Protokoll Socialnämnden 2019-01-07

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-07

Paragrafer

1-9

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-11

Datum då anslaget tas ned

2019-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer