Käppalaförbundets fullmäktige

Organ

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2018-12-18

Plats och tid

Solna Stadshus kl 17:30

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-17

Datum då anslaget tas ned

2019-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Käppalaförbundet