Skolskjuts

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här hittar du information om vilka olika typer av skolskjuts som anordnas av Danderyds kommun. För elever i förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuds inte någon skolskjuts.

Det är vårdnadshavarens ansvar att transporten till och från skolan sker på ett säkert sätt.

Även om eleven växelvis bor på olika adresser och den ena är i en annan kommun än Danderyd gäller att transporten till skolan är vårdnadshavarens ansvar.

Skolskjuts för elever år 7-9

Från och med höstterminen 2018 beviljas skolskjuts för elever i skolår 7–9 med SL:s skolbiljett om kriterierna nedan uppfylls:

  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen.
  • Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 4 kilometer. Danderyds kommun genomför mätning enligt fastställd mätmetod.

Elever som bor växelvis hos föräldrar med olika adresser

  • Om båda föräldrarna bor i Danderyd kan SL:s skolbiljett beviljas även om en av föräldrarna bor närmare än fastställda avståndsregler.
  • Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och den andra bor i Danderyd men närmre skolan än fastställda avståndsregler beviljas inte SL:s skolbiljett.

Här ansöker vårdnadshavare om SL-kort. Korten delas ut på elevens skola i samband med skolstarten. För att vara garanterad ett kort till skolstarten måste ansökan göras senast 24 juni

 

Skolskjuts för gymnasieelever

För elever i gymnasiet delar skolan ut SL:s skolkort om vägen mellan hemmet och skolan är minst 6 kilometer. Eventuellt ansökingsförfarande sker på skolan.

Skolskjuts med båt för boende på Tranholmen

Skolskjuts med båt anordnas för elev som går i grundskolan och bor på Tranholmen. Det går båt på morgonen från Tranholmen till bryggan vid Långängen eller Stocksund, samt i omvänd riktning på eftermiddagen.

Transporten sker på våren från visst datum i april till och med terminens slut och på hösten från terminsstart till visst datum i oktober.

Skolskjuts för elev med särskilda behov

För elev som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller om kommunen har hänvisat  eleven till en skola med specialverksamhet, beviljas skolskjuts om behovet kan styrkas i ansökan.

Kan kommunen erbjuda en skola för eleven i Danderyd men familjen väljer en skola utanför kommunen är det inte säkert att skolskjuts beviljas. Det är då föräldrarnas ansvar att eleven kommer till den valda skolan.

 

Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov

Beställningsblankett för skolskjuts

För ändringar av tider för skolskjuts, kontakta bildningsförvaltningen:

Synpunkter och frågor

Skolskjuts efter olycksfall

Råkar en elev ut för ett allvarligare olycksfall kan kommunen genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen stå för transporten till och från skolan under en tid. Ett läkarintyg krävs och kontakt tas direkt med försäkringsbolaget Stockholmsregionens Försäkring AB, 0457-794 91.

Närmare information om hur du går till väga finner du här:

Anmälan av olycksfall

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts

Information och kontakt

För mer information kring skolskjuts, frågor om ansökan och beviljande, kontakta oss.

Kontakta kommunen