Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Studie och yrkesvägledaren på din gymnasieskola hjälper dig gärna med din framtidsplanering.

Elever på alla gymnasieskolor ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare. I skolan kommer studie- och yrkesvägledaren till klassen eller studiegruppen för att berätta om olika studievägar och yrkesalternativ. Du kan också träffa studie- och yrkesvägledaren enskilt eller tillsammans med dina skolkamrater.

Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med övrig personal på skolan för att stödja dig i din framtidsplanering. Kontakta respektive skola för att nå studie- och yrkesvägledaren.