Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Kommunens aktivitetsansvar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunen har ansvar för att hålla sig informerad om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte är fyllda 20 år är sysselsatta.

Så länge som elever går i gymnasieskolans nationella program omfattas eleven inte av detta ansvar. Gymnasieskolan har också ett långt gående ansvar för att ge eleverna sådant stöd att de kan genomföra sina studier. 

För att underlätta arbetet finns det i skollagen beskrivet hur gymnasiernas ansvar ser ut när det gäller att rapportera till hemkommunen om en elev slutar gymnasiet i förtid.

För elever som inte är behöriga till de nationella programmen finns fem olika introduktionsprogram. Danderyds gymnasium har språkintroduktion. För övriga program samarbetar Danderyds kommun med andra kommuner.

Förutom att erbjuda eleverna gymnasieutbildning kan stödinsatser även lämnas av socialtjänsten eller arbetsmarknadsmyndigheterna. 

Information och kontakt

För mer information kring kommunens aktivitetsansvar kontakta

Gunilla Campbell

E-post:

Telefon: 08-568 910 81