Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Gymnasiesärskola

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Elevens hemkommun ska pröva om han eller hon tillhör målgruppen, vilket innebär att en bedömning ska visa att eleven inte har förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Om det är nödvändigt, ska hemkommunen göra en utredning enligt lagstiftningen om rätt till särskola, innan beslut fattas.

På Danderyds gymnasium finns programmet för hotell, resturang och bageri:

Hotell, restaurang och bageri