Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Studie- och yrkesvägledning

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Elever i alla skolformer från och med årskurs 1 ska ha tillgång till personal som kan ge vägledning inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare informerar elever individuellt eller i mindre grupper om gymnasieskolan. De hjälper eleverna att planera sin framtid och ger dem förutsättningar så att de kan göra ett så väl genomtänkt val till gymnasieskolan som möjligt.

Kontakta respektive skola för att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledaren.