Danderyds kommun - Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Stocksunds skolgård
Här finns läsårstider för de kommunala skolorna. De fristående skolorna brukar följa samma tider.

Höstterminen 2018

Terminens första dag: 20 augusti

Höstlov 29 oktober - 2 november (vecka 44)
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2019

Terminens första dag: 8 januari
Sportlov: 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov: 15 april - 18 april (vecka 16)
Lov: 1 maj
Lov: 30 - 31 maj (Kristi himmelsfärd)
Lov: 6 - 7 juni (Sveries nationaldag

Terminens sista dag: 12 juni

 

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under vårterminen.

Datum för nationella prov

Årskurs 3
Årskurs 6
Årskurs 9

 

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Regler vid ledighet i Danderyds skolor

Riktlinjer och regler för ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt samt upphörande av skolplikt

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt med bibehållen skolpeng

Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse