Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Avgifter och köregler

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Alla barn från 1 till 5 år har enligt lag rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. I Danderyds kommun söker du plats vid den verksamhet som passar er bäst. Den 1 januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Reglerna gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående. 

Avgifter från januari 2018

Skolverket har beslutat att höja maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förändringarna innebär att, avgiften höjs för de makar/sammanboende som gemensamt har en bruttoinkomst på 46 080 kronor eller mer i månaden, före skatt.

Den 1 januari 2018 blir den högsta maxtaxan för en förskoleplats 1 382 kronor i månaden för det första barnet, 922 kronor i månaden för det andra barnet och 461 kronor i månaden för det tredje barnet.

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Beräkna din avgift 2018 (Excel)

Avgifter för barnomsorg 2018

Blankett för inkomstuppgift 2018

Kort om maxtaxan

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Förordning (2001:160): 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Förordningen har ändrats så att inkomsttaket indexerats, vilket med stor sannolikhet innebär att avgifterna och den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Beslut om nya avgifter kommer att fattas varje år.

Inkomsttak (avser makars/sammanboendes inkomst före skatt) för maxtaxa 2018 är 46 080 kronor före skatt.

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig, efter att du ställt ditt barn i kö, att erbjuda en plats. För att kommunen ska kunna garantera en plats måste du söka till minst en förskola/pedagogisk omsorg som har lediga platser.

Förskolor/pedagogisk omsorg med lediga platser.

För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet. Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Öppettider

Förskolorna har som regel öppet vardagar under hela året mellan kl. 7:30 och kl. 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån föräldrars behov.  

Inom den pedagogiska omsorgen ska öppettiderna anpassas efter föräldrars behov. Verksamheten erbjuds alla vardagar under hela året.

Säga upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska du logga in i Danderyd24 och där säga upp platsen minst en månad före den dag ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. 

Vill du säga upp platsen redan innan ditt barn har börjat i förskolan gäller en månads uppsägning räknat från dagen då uppsägningen sker.

Betala via autogiro

Blankett autogiro 

Elektronisk faktura

Anmäl till din bank om du vill ha e-faktura.

Danderyds Kommun kan skicka elektroniska fakturor till följande banker: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Östgöta Enskilda Bank, Provinsbankerna och Skandiabanken.

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad.

Placeringstid för barn till föräldralediga

Barn som är 4 och 5 år (från och med vecka 33 det år de fyller 4 år) är 30 timmar per vecka under skolterminen inklusive höstlov.

Yngre barn (1-3 år samt 4 åringar till och med vecka 32) har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 24 timmar per vecka under skolterminen inklusive höstlov.

Här kan du ta del av villkoren i sin helhet:

Villkor för barn och vårdnadshavare till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Villkor för utförare att bedriva förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem