Läsdiagnosplan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Programmet för uppföljning av läsning läsåret 2018-2019

Allt DLS-material till diagnoserna distribueras via SPEC Danderyd och går att hämta på Svärdvägen 25A direkt vid läsårsstarten.

Material till förskoleklassen hittar du på Skolverket

Matriser för sammanställning av resultat

Matriserna nedan är skapdade i Excel men de går att fylla även i Google Kalkylark. Här finns en lathund för er som arbetar i Googlemiljön.

Dokument för analys och handlingsplan

 

Vid frågor, kontakta Katarina Permén

e-post: