Lathundar till er som arbetar med Hypernet (Danderyd 24)

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här finns lathunder som hjälper er som arbetar med Hypernet (Danderyd 24). Lathundarna kommer successivt att läggas ut på denna webbsida.

Skola - Hantera inflytt och byte

Skola - Klassuppflyttning

Skolval - Godkänna_Avböja Danderydselev

Skolval - Klassplacera

Skolval - Placera elever på fritidshem