Danderyds kommun - Läsdiagnosplan

Läsdiagnosplan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Programmet för uppföljning av läsning läsåret 2018-2019

Allt material till diagnoserna distribueras via SPEC Danderyd och går att hämta från oss direkt vid läsårsstarten.

Matriser för sammanställning av resultat

Matriserna nedan är skapdade i Excel men de går att fylla även i Google Kalkylark. Här finns en lathund för er som arbetar i Googlemiljön.

Dokument för analys och handlingsplan

 

Vid frågor, kontakta Anna Wennerkvist

e-post: