Jämför skolor i Danderyd

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

För att underlätta ditt skolval finns olika sidor där du kan jämföra skolor med varandra.

Danderyd.se

På Danderyds kommuns webbplats under rubriken - Kvalitet i Danderyds skolor - kan ni hitta resultat från:

  • Elev- och föräldraenkäter, skolornas kvalitetsdokument och andra utvärderingar.

Kvalitet i Danderyds skolor på Danderyds kommuns webbplats

E-tjänst: Jämför förskolor/skolor i Danderyd

 

Skolverket

På Skolverkets webbplats kan ni hitta officiell statistik om alla skolor i Sverige via deras tjänst Siris.

Siris.skolverket.se

Jämför skolor i andra kommuner

Vill du jämföra skolor i andra kommuner med varanda, finns det andra jämförelsetjänster hos bland annat Skolverket.

Väljaskola.se