Skolval

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Skolvalet till höstterminen 2018 stängdes den 8 februari 2018. Beslut om skolplacering skickades ut via e-post under första halvan av mars.

För barn som är folkbokförda i Danderyd skickas beslutet med e-post till vårdnadshavarna. För barn som är folkbokförda i en annan kommun skickas beslutet antingen med post eller e-post.

Ansökan till höstterminen 2018 går fortfarande att göra, placering sker då i mån av plats. Ansökan görs i så fall via sidan:

Ansök om plats till förskola och grundskola.

Dessa omfattas av skolvalet

 • Barn som fyller 6 år under 2018. Observera att från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn som fyller 6 år under året.
 • Barn som ska börja årskurs 1, men som inte har gått i förskoleklass.
 • Elever vid Svalnässkolan och Ösbyskolan som ska börja årskurs 4.
 • Samtliga elever som ska börja årskurs 7.

Så här gör du ditt val

 1. Gå till e-tjänsten för skolval.
 2. Logga in med din e-legitimation/BankID.
 3. Kontakta kommunen om du inte kan eller vill skaffa e-legitimation/BankId.
 4. Gå längst ned på sidan och klicka på "Ärenden att besvara".
 5. Gör skolvalet genom att välja tre alternativ och rangordna dem som alternativ 1, 2 och 3 oavsett om det gäller kommunal eller fristående skola. Det finns också möjligheter att ange "Skola utanför kommunen".
 6. Därefter måste även den andra vårdnadshavaren följa steg 1-3 ovan, för att godkänna det skolval som den första vårdnadshavaren gjort.

E-tjänst för skolval

Om du inte har någon e-legitimation eller om du inte är folkbokförd i Danderyd finns det andra vägar att gå för att logga in och göra ditt val.

Alternativ inloggning

Har du frågor som rör skolvalet?

Om du har frågor gällande skolvalet finns det några olika vägar att gå.

 1. Läs igenom de frågor och svar som finns framtagna gällande skolvalet.
 2. Använd kontaktformuläret för skolvalsfrågor. 
 3. Ring växeln på telefon 08-568 910 00 och säga att du behöver hjälp med skolvalet.
 4. Besök Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum. Där kan du få vägledning och hjälp.

Frågor och svar

Kontaktformulär för skolvalsfrågor

Vägledning innan du gör ditt val

För att underlätta ditt skolval finns olika sidor där du kan jämföra kommunens skolor med varandra. Grundskolorna i Danderyd håller också öppet hus och bjuder in till informationsträffar. Du får då möjlighet att se lokalerna och träffa några ur personalen.

Jämför skolor

Val till skola utanför Danderyd

Om du vill välja en kommunal eller fristående skola i annan kommun behöver du göra det valet i samma skolvalssystem som om skolan hade legat i Danderyd. Du anger då ”Skola utanför Danderyd” som alternativ.

Du måste därefter själv kontakta den aktuella skolan för att få besked om det finns plats för ditt barn. Vårt skolvalssystem kan inte skicka vidare elever till skolor utan för kommunen, men eftersom vi som kommun ska se till att alla elever har en skolplats måste valet ändå registreras här.

Information om skolplacering

Under första halvan av mars 2018 kommer alla placeringar till skolorna i Danderyd vara klara. Det är varje skolas rektor som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Du som vårdnadshavare kommer att få ett placeringsbesked skickat till din e-postadress. Mer information hittar du i placeringsbeskedet.

Skolvalsregler och riktlinjer

Vill du ändra något?

Om ni vill ändra något i det skolval som du redan har gjort, till exempel ändra vilken skola som är ditt förstahandsval, kontakta Danderyd24: