E-tjänster och blanketter

Här kan du felanmäla, lämna synpunkter eller ställa frågor till kommunen. Här finns också alla våra e-tjänster och blanketter för att anmäla, beställa eller utföra olika tjänster i Danderyds kommun.

På Mina sidor kan du se inskickade ärenden och bokningar. Du kan även medsignera ärenden. Om du väljer att fylla i din profil så fylls fälten i automatiskt nästa gång du använder våra e-tjänster.

Mina sidor 

Krävs medsignering i e-tjänsten du ska använda? Läs mer om hur det går till:

Medsignering i e-tjänst

Kontakt med kommunen

Felanmälan, kontakta kommunen
Felanmälan
Kontakta kommunen
Lämna återkoppling eller ge förslag på e-tjänster
Lämna återkoppling eller ge förslag på e-tjänster

Här kan du återkoppla på befintliga eller ge förslag på nya e-tjänster.

Kommun och politik

Överförmyndare
Ansök om uttag från spärrat konto
Redogörelse och arvodesräkning ensamkommande barn
Årsräkning/sluträkning - omyndig/minderårig
Årsräkning/sluträkning huvudman (ifyllnadsbar & summerar)
Årsräkning/sluträkning huvudman (skriv ut och fyll i)
Dataskydd
Rätt till information (registerutdrag)

Förskola och skola

Förskola och fritids
Ansök om omsorg för barn då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Ansök om tilläggsbelopp förskola
Hitta och jämför förskolor och grundskolor

Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.

Jämför skolor
Inkomstuppgift förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem
Val av barnomsorg, fritids och hemvist

Val av barnomsorg, fritids och hemvist

Grundskola
Ansök om fullgörande av skolplikt med bibehållen skolpeng
Ansök om modersmålsundervisning åk F-9
Samtal inför modersmålsundervisning
Avanmälan modersmålsundervisning åk F-9
Ansök om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse
Ansök om skolskjuts
Ansökan om studiehandledning på modersmål
Ansökan om ledighet från skolarbete
Ansökan om uppskjuten skolplikt
Hitta och jämför förskolor och grundskolor

Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.

Jämför skolor
Schoolsoft

Logga in på Schoolsoft

Uppsägning av modersmålsundervisning
Val och byte av grundskola
Ansök om skolbiljett åk 7-9
Gymnasieskola
Ansök om gymnasiestudier utomlands med skolpeng
Ansök om inackorderingsstöd
Ansök till vuxenutbildning

Gymnasieutbildning för vuxna

Ansökan om inackorderingstillägg
Val och byte av gymnasieskola
Särskola
Ansök om undervisning i särskola
Särskola - Medicinsk utredning
Särskola - Pedagogisk utredning
Särskola - Psykologisk utredning
Särskola - Social utredning
Elevstöd
Ansök om tilläggsbelopp modersmål
Ansök om tilläggsbelopp skola
Ansökan om vårdnadsbidrag
Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram

Omsorg och socialt stöd

Barn, ungdom och familj
Anmälan om barn som far illa
Ansök om samarbetssamtal
Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj
Intresseanmälan kontaktperson
Funktionsnedsättning
Ansök om bostadsanpassning
Ansök om insats enligt LSS
Ansök om riksfärdtjänst
Äldreomsorg
Ansök om reducerad avgift för dubbla boendekostnader
Ansök om vård- och omsorgsboende
Ansökan om seniorboende

Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning
Anmäl utebliven sophämtning
Anmäl ägarbyte
Ansök om gemensam behållare
Ansök om gemensamma utrymmen för uppsamling av hushållsavfall
Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beställ hämtning av farligt avfall och elavfall
Beställ hämtning av matavfall
Beställ schema för avfallsabonnemang
Beställ tilläggstjänster för avfall
Ändra hämtningsintervall

Med den här e-tjänsten kan du ändra hämtningsintervall för avfallstjänster. Gäller villa, radhus, flerbostadshus och näringsverksamhet.

Bygglov
Beställning av ritningar
Hälsoskydd
Får och get - ansökan
Häst - ansökan
Höns - ansökan
Orm - ansökan
Verksamhet, lokal - Anmälan
Lantmäteri, kart- och mättjänster
Livsmedel
Anmäl misstänkt matförgiftning
Butiker - verksamhetsbeskrivning
Distribution - verksamhetsbeskrivning
Grossister - verksamhetsbeskrivning
Miljöskydd
Anmälan om dagvattenanläggning
Anmälan om förorenade områden
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan om PCB-sanering
Anmälan om sanering av tandläkarmottagning
Anmälan om uppläggning av muddermassor
Ansökan och anmälan om spridning av bekämpningsmedel
Ansökan om tillstånd för värmepump
Oljecistern ur bruk - Avanmälan
Radonregister

I radonregistret kan du söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor inom Danderyds kommun.

Radon
Årsrapport Kemtvätt
Vatten och avlopp
Anmälan om enskilt avlopp
Ansökan om enskilt avlopp
Avläsning av vattenmätare
Beställ vattenmätare
Dispens för installation av avfallskvarn
Dispensansökan installation av avfallskvarn
Uppsägning av VA-abonnemang eller ägarbyte
VA-anmälan (flerbostadshus)

Trafik och infrastruktur

Parkering
Ansök om boendeparkering
Ansök om infartsparkering
Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dispens för parkering - begränsat axeltryck
Vägarbete
Ansökan om grävningstillstånd
Taxa för upplåtelse av offentlig mark
Tillstånd för schakt och trafikanordning
Trafikanordningsplan vid vägarbete

Uppleva och göra

Föreningar
Anmälan om bildande av förening
Ansökan om kulturföreningsbidrag
Närvarokort - lokalt aktivitetsstöd

Näringsliv och arbete

Alkoholtillstånd och servering
Anmälan av serveringsansvariga personer
Anmälan av uppgifter om kassaregister
Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet
Anmälan om catering, kryddning, provsmak
Anmälan om folkölsförsäljning
Anmälan om förändrad bolagssammansättning
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel
Anmälan om tobaksförsäljning
Ansökan om försäljning av e-cigaretter
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, allmänhet
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, slutet sällskap
Servering - verksamhetsbeskrivning
Serveringsansvariga personer, meritförteckning