Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Avläsning av vattenmätare

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

För att vi ska kunna fakturera dig baserat på rätt vattenförbrukning är det viktigt att du regelbundet lämnar din mätarställning till oss.

Mätarställningen redovisar du en gång varje år. Det gör du med det särskilda avläsningskort som som du får hemskickat till dig, eller med vår e-tjänst.

 

Obs! Detta gäller inte dig som har fjärravläst vattenmätare.

Beställ vattenmätare

 

Nya vattenmätare

Danderyds kommun kommer att fasa ut de traditionella vattenmätarna och ersätta de med mätare som kan distansavläsas. Den enskilde abonnenten behöver då inte själv läsa av sin vattenmätare utan VA-verksamheten läser regelbundet av den via en avläsningsutrustning som placeras i de bilar som hämtar avfall i kommunen.

Byte till ny mätare kommer att ske vid den tidpunkt då mätarna i alla fall skulle bytas ut enligt ordinarie program.

Nya vattenmätare i Danderyds kommun - informationsblad

Vattenmätarbyte

För att kontrollera vattenmätarnas funktion byts de i Danderyd ut med ett intervall om 11 år. Vattenmätarbytena utförs av kommunens driftentreprenörVeolia. I god tid innan det är dags att byta vattenmätaren skickar Veolia ut en avisering till berörd fastighetsägare med förslag på datum och tid för bytet.

Kontrollera din anläggning inför vattenmätarbytet - informationsblad

Har du frågor om byte av vattenmätare? Kontakta Veolia: 08-568 912 90

Observera att en myndig person måste vara hemma vid vattenmätarbytet.

Vattenmätarplatsen

Fastighetsägaren anvarar för vattenmätarens installation. Vattenmätarplatsen är normalt inomhus på ett frostfritt ställe, lätt åtkomlig för avläsning och skötsel. Mätaren ska placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, den ska monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör du ha golvavlopp.

Vattenmätarplats - informationsblad

Skissen nedan visar det utrymme som behövs för en mätare av med qn 2,5, 6 och 10 m3/h. Kontakta kommunen för mer information.

Vattenmätarskiss

Dimensionering av vattenmätare

Enligt Svenskt vattens publikation P100, Kallvattenmätare, anvisningar med kommentarer, dimensioneras vattenmätare enligt följande:

Mätarens storlek

Antal mätare

Flerbostadshus, antal lägenheter

Enbostadshus, antal hus per grupp

qn 2,5

1

1 - 8

1 - 7

qn 2,5

2

9 - 30

8 - 26

qn 2,5

3

31 - 60

27 - 50

qn 2,5

4

61 - 90

51 - 80

 

 

 

 

qn 6

2

91 - 110

81 - 100

qn 6

3

111 - 200

101 - 170

qn 6

4

201 - 280

171 - 250

 

 

 

 

qn 10

3

281 - 380

251 - 330

qn 10

4

381 - 540

331 - 460

.