Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Enskilt vatten - egen brunn

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.

För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum.

Det är viktigt att kontrollera bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuellt metaller. Dessutom kan halten av radon behöva kontrolleras, speciellt i djupa bergborrade brunnar.

Om du är intresserad av att provta ditt vatten, kontakta ett laboratorium. 

Livsmedelsverket - om vattenprovtagning och skötsel av brunnar