Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Det blir ingen sophämtning i dag på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Anledningen är att en av sopbilarna är på verkstad. Sophämtningen kommer istället ske onsdagen 20 mars.

Enskilt vatten - egen brunn

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.

För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum.

Det är viktigt att kontrollera bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuellt metaller. Dessutom kan halten av radon behöva kontrolleras, speciellt i djupa bergborrade brunnar.

Om du är intresserad av att provta ditt vatten, kontakta ett laboratorium. 

Livsmedelsverket - om vattenprovtagning och skötsel av brunnar