Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Norrängen 11 och 15 - sammanläggning av fastighter

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild detaljplan
Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 14 november 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att  sammanlägga fastigheterna Norrängen 11 och 15 samt bygga en förbindelse mellan huvudbyggnaderna.

 

Planförfarande

Planen handläggs med standardförfarande.


Handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2018-11-14 § 104

Kontakt

Karin Sernelius, planarkitekt