Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Pågående planarbeten

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

I denna karta kan du se vilka planprojekt som pågår runtom i kommunen. Genom att klicka på den röda markeringen får du mer information om detaljplanen och kan ta del av planhandlingar. Det går också att söka efter pågående detaljplaner efter kommundel i listan nedan.

Öppna kartan över pågående planarbeten i fullskärm

 

Danderyd

Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Gropen - bostäder vid Gamla landsvägen Danderyd 3:95

Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende

Kevingeskolan - ny skola

Kraftledningen 1 m.fl. - bostadsbebyggelse

Nora Torg - utveckling av torg och nya bostäder

Nytt badhus vid Mörby

Skeppet 10 - parkering och upphävande av fastighetsplan

Skeppet 12 - bostäder Kevinge strand  

Vågen och del av Svärdet - bostäder och handel

Solsidan 12 - tomtdelning   

Kanoten 9 - tomtdelning         SAMRÅD PÅGÅR

Djursholm

Breidablik 8 och 9 - komplementbyggnad Villa Pauli      SAMRÅD PÅGÅR

Bulten 9 - utökad byggrätt för bilhandel

Café Ekudden - utökad caféverksamhet

Djursholms torg - bostäder och park

Ekeby - LSS-boende inom del av Djursholm 2:218

Ginnungagap - särskilt boende och korttidsboende

Gymnasiet 1 - Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen

Svea 1 - LSS-boende och bostäder

Tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421

Folkvang 10 - tomtdelning Sveavägen

Gautiod 10 - Stenbocksvägen    

Jarl 14 - tomtdelning Frejavägen

Reidmar 7 och 8 - flerbostadshus och förskola

Svitiod 41 - tillbyggnad Viktor Rydbergs gymnasium 

Enebyberg

Enebyängen del av Djursholm 2:335 m.fl. - bostäder och planskild korsning

Brageskolan Orren 30 m.fl. - utbyggnad av skola och idrottshall

Returpark vid Enebybergsvägen, del av Danderyd 2:143

Östra Eneby torg - bostäder, förskola, torg - planarbetet har avbrutits.

Tranan 10

Stocksund

Calles klimp 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Invernessbacke 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Ståthållaren 4 - flerbostadshus på Trappvägen

Tranholmen 1:92 - ny förskola på Tranholmen

Stocksundsskolan - utbyggnad

Byråingenjören 3 - tomtdelning