Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Alléer

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

En allé av träd längs en bilväg
I Danderyds kommun finns ett 30-tal alléer som består av flera olika trädsorter. Det vanligaste alléträdet är skogslind. Andra trädarter är vårtbjörk, lönn, hästkastanj, ask, oxel, alm och gråal.

De gamla alléerna, som Svalnäs allé, har ett historiskt, kulturellt och biologiskt värde som visar på hur landskapet en gång såg ut. En av de längsta alléerna i kommunen är björkallén längs med Vendevägen. Träden var från början dekorationsträd under Världsutställningen 1930 på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand i Stockholm. Träden planterades i Danderyd när världsutställningen tog slut.

Alléträden har ofta lavar, svampar och insekter som lever på och i träden. Därför omfattas alléerna av ett biotopsskydd. Det har tillkommit för att måna om växter och djur vars fortlevnad är hotad. Därför är det viktigt att du kontaktar kommunen om du bor nära en allé och planerar att göra förändringar på din tomt som kan påverka gatuträden.

Alléer Danderyds kommun