Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Parker i Danderyd

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Nora strand
I Danderyds kommun finns knappt 20 parker och grönområden med en stor variation av växtliv, vatten och aktiviteter.

Enebyberg

Stig Dagermans park

Danderyd

Kvarnparken

Djursholm

Djursholms slottspark

Samsöparken

Stadsparken med Ösbysjön

Ösbyparken

Stocksund

Cedergrenska

Granparken

Idrottsparken

Stocksunds hamnpark

Svanholmsparken

 

Lekparker 

I Danderyds kommun finns över 30 lekplatser i olika storlekar i Enebyberg, Danderyd, Djursholm och Stocksund.

Lekplatser i Danderyd

Badplatser

Danderyd gränsar till Edsviken och Värtan där det finns flera fina badmöjligheter. I insjöarna Ösbysjön och Rösjön finns det också fina badplatser.

Badplatser i Danderyd