Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Sophämtningen sker idag onsdag 20 mars på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Det skulle ha genomförts den 19 mars men försenades på grund av att en av sopbilarna var på verkstad.

Olyckor och utsläpp

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om det inträffar akuta och allvarliga olyckor med kemikaliska utsläpp ska du ringa 112 eller kontakta Storstockholms brandförsvar.

Vid olyckor med utsläpp till mark, luft och vatten involveras miljö- och stadsbyggnadskontoret genom sin roll som tillsynsmyndighet.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inga utryckningsresurser och har inte heller jour dygnet runt.

Du kan kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret under vardagar - dagtid på telefon 08-568 910 00. Vid allvarliga olyckor under icke kontorstid går kontaktvägen till miljökontoret genom Storstockholms brandförsvar.