Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Olyckor och utsläpp

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om det inträffar akuta och allvarliga olyckor med kemikaliska utsläpp ska du ringa 112 eller kontakta Storstockholms brandförsvar.

Vid olyckor med utsläpp till mark, luft och vatten involveras miljö- och stadsbyggnadskontoret genom sin roll som tillsynsmyndighet.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inga utryckningsresurser och har inte heller jour dygnet runt.

Du kan kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret under vardagar - dagtid på telefon 08-568 910 00. Vid allvarliga olyckor under icke kontorstid går kontaktvägen till miljökontoret genom Storstockholms brandförsvar.