Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Tomgångskörning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Bil som släpper avgas på tant och hund
I Danderyd råder förbud mot att ha motorn på tomgång i mer än en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, som till exempel sopbilar.

Regler mot onödiga utsläpp

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. För att minska störningen från biltrafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.

Danderyds lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Buller

Överträdelse kan ge böter

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.