Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Fjärrvärme och elnät

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Fjärrvärmenätet i Danderyd sträcker sig från Stocksund i söder till nya Enebyängens handelsplats i norr med flest anslutningar längs Norrtäljevägen.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen till Danderyd produceras av Norrenergi som ägs av Solna och Sundbybergs städer. All Norrenergis fjärrvärme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och kännetecknas av högt ställda miljökrav.

Norrenergi levererar ungefär 80 GWh miljövänlig fjärrvärme per år i Danderyd och är fördelad på cirka 120 anläggningar som Danderyds sjukhus, Mörby centrum och Danderyds gymnasium.

Den största delen av värmen produceras i Solnaverket med hjälp av värmepumpar som tar tillvara spillvärme ur renat avloppsvatten från Bromma reningsverk, samt med hetvattenpannor som använder pellets och biobränsle. Andelen förnybart bränsle uppgår till mer än 95 procent under ett normalår.

Energikompassen

En betaltjänst, som Norrenergins kunder kan prenumerera på visar fastighetens förbrukningsmönster och ger direkta resultat av åtgärder i fastigheten genom att:

  • visa energianvändning, flöden, fram- och returtemperatur samt utomhustemperatur timme för timme
  • visa förbrukning per kvadratmeter, kostnad per kvadratmeter samt kostnad per megawattimme – något som gör det lätt att jämföra med andra fastigheter
  • leverera månads- och årsrapporter för både energianvändning och energikostnad.

Norrenergi

Elnät och energiförsörjning

I Danderyds kommun är det Eon som ansvarar för elnätet.

Eon