Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Fjärrvärme och elnät

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Fjärrvärmenätet i Danderyd sträcker sig från Stocksund i söder till nya Enebyängens handelsplats i norr med flest anslutningar längs Norrtäljevägen.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen till Danderyd produceras av Norrenergi som ägs av Solna och Sundbybergs städer. All Norrenergis fjärrvärme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och kännetecknas av högt ställda miljökrav.

Norrenergi levererar ungefär 80 GWh miljövänlig fjärrvärme per år i Danderyd och är fördelad på cirka 120 anläggningar som Danderyds sjukhus, Mörby centrum och Danderyds gymnasium.

Den största delen av värmen produceras i Solnaverket med hjälp av värmepumpar som tar tillvara spillvärme ur renat avloppsvatten från Bromma reningsverk, samt med hetvattenpannor som använder pellets och biobränsle. Andelen förnybart bränsle uppgår till cirka 98 procent under ett normalår nuförtiden.

Läs om Norrenergis miljöansvar 

Mina sidor

Som kund hos Norrenergi får du ta del tjänsten, mina sidor, som visar fastighetens förbrukningsmönster och ger direkta resultat av åtgärder i fastigheten genom att:

  • visa energianvändning, flöden, fram- och returtemperatur samt utomhustemperatur timme för timme
  • visa förbrukning per kvadratmeter, kostnad per kvadratmeter samt kostnad per megawattimme – något som gör det lätt att jämföra med andra fastigheter
  • leverera månads- och årsrapporter för både energianvändning och energikostnad.

Norrenergi

Elnät och energiförsörjning

I Danderyds kommun är det Eon som ansvarar för elnätet.

Eon