Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Arkiv och ritningar

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Planarkiv
I miljö- och stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i Danderyds kommun.

 

Du kan också kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret för att beställa kopior på de ritningar du är intresserad av.

Ritningsarkiv

Typer av ritningar som finns i arkivet:

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning

Ring bygglovsjouren måndag-fredag 9.00-11.30 via växeln 08-568 910 00, eller skicka e-post till miljö- och stadbyggnadsförvaltningen för att beställa handlingar. Du kan också besöka Informaton Danderyd i Mörby centrum där ritningar i enklare ärenden kan lämnas över disk.

Handlingar från pågående ärenden

Är du intresserad av att titta på bygglovshandlingar i pågående ärenden, till exempel en ansökan om bygglov, beslut och ritningar, finns dessa i vårt pappersarkiv. För att ta del av dem ber vi dig att kontakta vår registrator för att boka tid.