Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Klagomål bostäder och lokaler

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Om du är missnöjd kan du lämna klagomål.

Så här går du tillväga om du vill lämna klagomål

  • Innan du kontaktar oss ska du själv ha kontaktat fastighetsägaren eller bostadsrättsförening, eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd.
  • Bor du i flerfamiljshus och det inte hjälper att prata med grannen? Ta upp problemet med fastighetsägaren eller styrelsen.
  • Om varken grannen eller fastighetsägaren gör något åt problemet kan du vända dig till oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret. Om du vill lämna in ett klagomål ska du fylla i den här blanketten:

Blankett för synpunkter och klagomål

Avgift för handläggning av klagomål

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för vår handläggning. Avgiften får den som stör eller ansvarar för att olägenheten åtgärdas betala.

Glöm inte ditt eget ansvar

Kom ihåg att även du själv har ett ansvar för att sköta om din bostad så att du inte orsakar problem som till exempel fuktskador eller lockar till dig råttor. Du bör också tänka på att inte störa dina grannar.

Här hittar du information om besvär kopplade till inomhusmiljö och praktiska tips för en bra boendemiljö:

Inomhusmiljö och hälsa, tips för en bra inomhusmiljö

Luften i din bostad

Luftvärmepump och buller

Skadedjur och ohyra