Brandskydd och sotning

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Räddningstjänst och brandbilar
Danderyds kommun tillhör Storstockholms brandförsvar och på deras webbplats kan du få tips om brandsäkerhet - hur du kan förebygga bränder och hur du ska göra om det börjar brinna.

Vid akuta situationer ska du alltid ringa 112. Storstockholms brandförsvar når du på 08-454 87 00.

Brandsäkerhet (Storstockholms brandförsvar)

Om det börjar brinna (Storstockholms brandförsvar)

Sotning och eldstäder

På Storstockholms brandförsvars webbplats får du tips om råd om sotning och eldstäder. Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av brandförsvaret i din kommun. Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om att byta sotare hos Storstockholms brandförsvar.

Information om sotning av eldstad och ansök om att byta sotare:

Storstockholms brandförsvar

Mer om sotning, brandskydd och eldning:

Förslag till taxa sotning och rengöring, 2017

Taxa sotning

Taxa brandskydd

Bygglov för att installera eldstad

Eldning

Om Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med 10 deltagande kommuner som samarbetar. Kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.