Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Spillfett från hushåll

Fettratt
Fett från stekning och fritering kallas för spillfett och är ett så kallat hushållsavfall. Med hjälp av en miljötratt kan du enkelt samla in det och lämna det till återvinning och på så sätt göra en insats för miljön och skona dina och kommunens avloppsrör.

Mat- och frityrfett som hälls ut i avloppet stelnar och byggs på i flera lager tills det bildas stora fettproppar vilket kan orsaka stopp i ledningar. Propparna täpper till ledningarna och orsakar stopp och översvämningar. Med hjälp av en praktisk tratt kan dock fettet hällas av i en flaska istället.

Fettratt

Den fyllda flaskan lämnas sedan till en återvinningscentral eller läggs bland dina hushållsopor (kärlet för restavfall). Fettet som lämnas till återvinningscentralen används sen till nya produkter som stearinljus, tvål, tvättmedel och bildäck. Flaskan kan även lämnas till SÖRABs mobila återvinningscentral.

SÖRABs mobila återvinningscentral