Grovavfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Grovavfall
Grovavfall är avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men som är för stort att läggas i det vanliga kärlet, till exempel möbler, skidor, barnvagnar och mattor. Förpackningar av porslin, används till exempel till senap och ost, sorteras också som grovavfall.

Alla som bor i Danderyd kan lämna grovavfall:

Det finns platser dit du som kommuninvånare kan åka och lämna grovavfall. Du som bor i villa eller radhus kan beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. Bor du i lägenhet och vill få grovavfall hämtat måste hämtning beställas genom fastighetsägaren.

Du kan lämna grovavfall till SÖRABs återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

SÖRAB:s återvinningscentraler

Du kan lämna små mängder grovavfall till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

Skillnaden mellan grovafall och bygg- och rivningsavfall

Till bygg- och rivningsavfall räknas avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Större anläggningsarbete i trädgården räknas också till bygg- och rivningsavfall. Det är inte kommunens ansvar att samla in omhänderta bygg- och rivningsavfall.

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas som hushållsavfall (grovavfall) som kommunen har ansvar att ta hand om.

Bygg- och rivningsavfall

Fastighetsnära hämtning

Danderyds kommuns avfallsentreprenör kan även hämta grovavfall vid fastigheten mot en avgift. Nedan står det vilka tjänster som erbjuds till vilken bostadstyp. Om du vill beställa hämtning eller har frågor om detta så är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst för avfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, högst upp på sidan.

Villor och radhus

Du som bor i villa och radhus i kommunen kan buda hämtning av grovavfall. Avgift utgår per hämtning och volym. Fast avgift per hämtning är 166 kr samt 155 kr per kubikmeter. Minsta volym som faktureras är 1 m3. Om du budar hämtning av ditt grovavfall så kan du kostnadsfritt beställa hämtning av två säckar textilier.

Att tänka på inför hämtning:

  • placera grovavfallet vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/-infart
  • uppge mängden avfall som ska hämtas (Minsta volymen som faktureras är 1 m³).

Flerbostadshus

Flerbostadshus kan abonnera på hämtning av grovavfall. Grovavfallet ska vara förvarat i behållare avsedd för grovavfallsinsamling. Flerbostadshus som abonnerar på hämtning av grovavfall har möjlighet att utan extra avgift få hämtning av el-avfall som förvaras i behållare för el-avfallsinsamling upp till 12 gånger per år. I abonnemanget ingår även hämtning av textilier som förvaras i behållare avsedd för textilavfall upp till fyra gånger per år.

Tjänsterna förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transportvägar finns i fastigheten och att avfallet förvaras i för ändamålet lämplig behållare.

Näringslivsverksamhet

Kommunen hämtar inte grovavfall från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får verksamheten anlita valfri entreprenör för borttransport.