Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Grovavfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Grovavfall
Grovavfall är avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men som är för stort att läggas i det vanliga kärlet, till exempel möbler, skidor, barnvagnar och mattor.

Alla som bor i Danderyd kan lämna grovavfall

Det finns platser dit du som kommuninvånare kan åka och lämna grovavfall. Du som bor i villa eller radhus kan beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. Bor du i lägenhet och vill få grovavfall hämtat måste hämtning beställas genom fastighetsägaren.

Du kan lämna grovavfall till SÖRABs återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

SÖRAB:s återvinningscentraler

Du kan lämna små mängder grovavfall till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

Enfamiljshus

Du som bor i villa och radhus i kommunen kan buda hämtning av grovavfall. Avgift utgår per hämtning och volym. Fast avgift per hämtning är 166 kr samt 155 kr per kubikmeter. Minsta volym som faktureras är 1 m3. Om du budar hämtning av ditt grovavfall så kan du kostnadsfritt beställa hämtning av två säckar textilier.

Att tänka på inför hämtning:

  • placera grovavfallet vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/-infart
  • uppge mängden avfall som ska hämtas (Minsta volymen som faktureras är 1 m³).

Flerfamiljshus

Flerfamiljshus kan abonnera på hämtning av grovavfall. Grovavfallet ska vara förvarat i behållare avsedd för grovavfallsinsamling. Flerfamiljshus som abonnerar på hämtning av grovavfall har möjlighet att utan extra avgift få hämtning av el-avfall som förvaras i behållare för el-avfallsinsamling upp till 12 gånger per år. I abonnemanget ingår även hämtning av textilier som förvaras i behållare avsedd för textilavfall upp till fyra gånger per år.

Tjänsterna förutsätter att lämpligt utrymme och godkända transportvägar finns i fastigheten och att avfallet förvaras i för ändamålet lämplig behållare.