Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Fallfrukt

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Fallfrukt
Varje höst ruttnar stora mängder frukt bort i svenska villaträdgårdar. I Danderyds kommun finns istället möjlighet att beställa hämtning av fallfrukten. Den används då i produktion av biogas och biogödsel. På så sätt tas detta avfall omhand som en resurs och skapar miljönytta.

Hämtning av fallfrukt

Hämtning av säckarna sker udda veckor mellan september och december. Du kan beställa upp till 8 hämtningar till ett fast pris. Säcken kan du beställa i augusti och börja fylla så snart frukten du inte kan äta upp faller.

Placera storsäcken rätt

Då storsäcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket. Tänk därför på följande:

  • Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
  • Fri höjd över säcken ska vara 5 meter
  • Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
  • Lyft över buskar, träd och staket är okej om övriga avstånd stämmer

Prata med kundtjänst om du är osäker på var du kan placera säcken. Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan beställas.

Fallfrukt

Bara frukt i säcken

För att biogas ska kunna produceras är det viktigt att inte säcken innehåller felaktigt material som till exempel trädgårdsavfall i form av kvistar, löv, pinnar eller gräs. Lägg endast frukt i säcken du inte kan ta vara på eller orkar äta upp.

Fallfrukt

Lägre pris för dig som redan sorterar

Du som sorterar ut matavfall i kärl eller kompost, eller har abonnemang på trädgårdsavfallsinsamling får ett rabatterat pris på hämtningen. Avgifter framgår av kommunens avfallstaxa.

Avfallstaxa