Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Elavfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Småel
Lågenergilampor, mikrovågsugnar, batterier, hårfön och kylmöbler är exempel på elavfall. Det finns platser dit du som kommuninvånare kan åka och lämna elavfall. Du som bor i villa och radhus kan beställa hämtning av elavfall mot en avgift. Bor du i lägenhet och vill få grovavfall hämtat måste hämtning beställas genom fastighetsägaren.

Alla som bor i kommunen kan lämna elavfall till:

Återbruk

Bara för att du har tröttnat på din gamla lampa betyder inte det att ingen annan vill ha det. Skänk eller sälj brukbart elavfall.

Återvinningscentral
Du kan lämna elavfall till SÖRAB. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

Sörabs återvinningscentraler

Den mobila återvinningscentralen
Du kan även lämna elavfall till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

Returkassen
Du kan beställa hämtning av farligt avfall inklusive småelektronik genom tjänsten Returkassen. En gång per år är hämtningen helt kostnadsfri. Tjänsten vänder sig både till villaägare och boende i lägenhet.

Returkassen

Samlaren - skåp för smått elavfall
Smått elavfall som till exempel glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och småel (miniräknare, mobiltelefoner och hörlurar) kan du lämna till miljöskåpet Samlaren. Skåpet finns på fyra platser i kommunen:

  • Mörby Centrum, plan 5, bredvid biblioteket, hiss 13
  • Nora Närlivs, Nora Torg 5
  • Lidl Stocksund, Stockholmsvägen 1
  • Stora Coop Danderyd, Sunnanängsvägen 2A

Visar Samlaren - skåp för smått elavfall
 

Batteriholkar
I kommunen finns det ett antal platser där du kan lämna uttjänta småbatterier.

Boende i enfamiljshus

Du som bor i kommunen kan buda hämtning av elavfall.

Att tänka på inför hämtning

  • Du ska placera el-avfallet vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/-infart.
  • Du ska förvara el-avfallet i väderskyddat emballage.
  • Vid beställning ska du uppge mängden avfall som ska hämtas.

Flerfamiljshus

Fastighetsinnehavare av flerfamiljshus kan abonnera på hämtning av elavfall. Elavfallet ska vara förvarat i behållare avsedd för elavfall.

Avgifter för hämtning

Avgifter framgår av kommunens avfallstaxa.

Avfallstaxa