Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Ändra hämtningsintervall för villa och radhus

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Sopkärl
Slänger du mer eller mindre avfall nu än vad du tidigare gjort? I sådana fall kan du byta hämtningsintervall för ditt mat- och restavfall.

Du får en lägre grundavgift om du minskar ditt hämtningsintervall. Om du istället höjer ditt hämtningsintervall får du en högre grundavgift.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Jag söker om hämtning: